Çevreye Saygı, geleceğe yatırım...

Yeşil Bina

Yeşil Bina

 

 

ÖzdilekPark, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold sertifikası sahibidir. LEED uluslararası çapta kabul görmüş, yeşil binaların dizayn, inşaat ve operasyon bakımından değerlendirmesini yapan bir üçüncü parti sertifikasyon programıdır.

2000 yılında ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından uygulamaya konulan LEED, binaları; sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi, inovasyon ve yerel önem sırası başlıkları altında inceleyip değerlendirir.

Bu başlıklar altında değerlendirilen konular; toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi, su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların uygulanması, tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması, iç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü, insan sağlığına zararlı uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması ve gün ışığından faydalanmaktır.

Çevreye Saygı, geleceğe yatırım...

ÖzdilekPark, LEED kriterlerine uygun, bu standartları sağlayan bir yapı olarak tasarlandı. Projede, gün ışığından maksimum faydalanma, yüksek ısı ve ses yalıtım değerlerinin sağlanması, sürdürülebilir alan kullanımı, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, iç mekan yaşam kalitesini artırmaya yönelik malzeme kullanımı, su ve enerji tüketiminde optimizasyon sağlayan verimli mühendislik sistemlerinin kullanımı kriterleri uygulanıyor.

Bu özellikleri sayesinde ÖzdilekPark, işletmeciye büyük avantajlar sunuyor. Kaynakları verimli kullanma imkanı vererek, işletme maliyetlerinde ciddi oranlarda tasarruf olanağı sağlıyor.

Gri su, temiz çevre...